Tjänster

Mark/Gata

Ciscon jobbar med allt från exploateringsområdet till kommunala gator och parker. Vi behärskar samtliga skeden så som detaljprojektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Väg

  • Åtgärdsstudier
  • Vägplaner
  • Förfrågningsunderlag för Generalentreprenader
  • Förfrågningsunderlag för Totalentreprenader
  • Bygghandlingar

Ciscon har lång erfarenhet av vägplaner, förfrågningsunderlag/bygghandlingar för utförandeentreprenader. Vi tar även fram förfrågningsunderlag för totalentreprenader samt hjälper entreprenörer att projektera bygghandlingar till Totalentreprenader.

Järnväg

Ciscon är för närvarande delaktiga i projektering av flera järnvägsprojekt där vi hjälper till med projektering av mark- och vägombyggnader.

VA

Ciscon kan erbjuda inventeringar, utredningar, flödesberäkningar samt projektering av överföringsledningar och exploateringsområden.

Landskap

Ciscon projekterar innegårdar och tomtmark åt privata och kommunala beställare. Ciscon kan även erbjuda projektering av skateboardparker.

Bygg- & Projektledning

Ciscon erbjuder erbjuder bygg-och projektledning inom hus och anläggningsbranchen.

Besiktningar

Ciscon kan hjälpa er med besiktningar. Förbesiktningar, slutbesiktningar m m. Dessutom besiktningar av lekutrustning.

El- och vägbelysning

Planering för en ljus framtid pågår, kompetenta medarbetare påväg till oss.

Geoteknik och Mätningsteknik

  • Planering inför framtiden pågår