Tjänster

Mark/Gata

Ciscon jobbar med allt från exploateringsområdet till kommunala gator och parker. Vi behärskar samtliga skeden så som detaljprojektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Väg

  • Åtgärdsstudier
  • Vägplaner
  • Förfrågningsunderlag för Generalentrprenader
  • Förfrågningsunderlag för Totalentreprenader
  • Bygghandlingar

Ciscon har lång erfarenhet av vägplaner, förfrågningsunderlag/bygghandlingar för utförandeentreprenader. Vi tar även fram förfrågningsunderlag för totalentreprenader samt hjälper entreprenörer att projektera bygghandlingar till Totalentreprenader.

JärnvägCiscon är för närvarande delaktiga i projektering av flera järnvägsprojekt där vi hjälper till med projektering av mark- och vägombyggnader.

VA

Ciscon kan erbjuda inventeringar, utredningar, flödesberäkningar samt projektering av överföringsledningar och exploateringsområden.

Landskap

Ciscon projekterar innegårdar och tomtmark åt privata och kommunala beställare. Ciscon kan även erbjuda projektering av skateboardparker.

Geoteknik, Mätningsteknik och Byggledning

  • Planering inför framtiden pågår