Uppdrag

Några av våra uppdrag:

g E12, Etapp 09 Umeå

 • Projektering av bygghandling för nybyggnation av ca 7 km 2+1 väg, två trafikplatser, cirkulationsplatser, GC-vägar, gabionmurar samt 10 st broar i projektet m m.
 • Beställare: NCC

Väg 140 Västergarn – Klintehamn, GC-väg

 • Projektering av bygghandling för nybyggnation av 7 km GC-väg på Gotland samt 2 st träbroar.
 • Beställare: Nyberg Entreprenad

Sjövattenledningar i Strömstads kommun

 • Projektering av bygghandlingar för nybyggnation av ca 7 km, havsförlagda tryckspill- vattenledningar  i Strömstads Kommun.
 • Beställare: NCC

Väg 34 Ervasterby – Borensberg

 • Projektering bygghandling för nybyggnation av ca 10 km 2+1 väg, VA samt rörbroar.
 • Beställare: NCC

Industrifastighet Flahult 21:44, Torsvik Jönköping

 • Projektering av industrifastighet på Torsvik söder om Jönköping, ca 66.500 m2.
 • Beställare: Schaktab

Fyrspårsutbyggnad Lund-Arlöv

 • Ledande projektör Väg, gata och mark.
 • Beställare: ÅF

Exploateringsområde i Unnaryd.

 • Gata och VA-projektering, nytt exploateringsområde i Unnaryd.
 • Beställare: Hylte Kommun